དཔའ་བོའི་ལུང་པ།


དཔའ་བོའི་ལུང་པའི་མཛུབ་སྟོན་ལྷན་ཐབས་འདི་ནི་གློག་བརྙན་གྱི་བརྗོད་བྱ། དགོས་པ། ཉིང་དགོས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ལ་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་དེབ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། འདིར་གློག་བརྙན་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དང་སྦྱོང་བརྡར། དེ་མིན་རྒྱུ་ཆ་གཞན་འདུས་པའི་སློབ་ཁང་སློབ་གསོའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། གཞན་འདི་ལ་ཞིབ་ཏུ་འཇུག་པར་འདོད་པ་གང་ལའང་སྨན་པའི་ཚུལ་གྱིས་གུང་སྒྲིག་ཡོད།

ཕབ་ལེན་བྱེད་པར་འདིར་སྣུན་ཅིག HERE