स्वागत

यो खाम चलचित्र आयोजना तिब्बत भित्रबाट समकालीन कुराहरू अनुभव व्यक्त गर्न सँगै काम अमेरिकी तिब्बती फिल्मकारहरुलाई को एक संस्था हो

सहयोग सहभागिता मार्फत हामी फिलिम को प्रक्रिया मा तिब्बतीहरूलाई संलग्न तिब्बत बारेमा ज्ञान गुणस्तर विविधता को लागि योगदान अद्वितीय छ कि चलचित्रहरु बनाउन को उद्देश्य


खोजबीन जारी...

Welcome

The Kham Film Project is an association of American and Tibetan filmmakers working together to  convey contemporary issues and experiences from inside Tibet.

Through collaboration and participation we aim to engage Tibetans in the process of filmmaking and create unique films that contribute to the quality and diversity of knowledge about Tibet.


Continue in English...

News for SUMMER PASTURE