The Kham Film Project is an association of American and Tibetan filmmakers working together to  convey contemporary issues and experiences from inside Tibet.

Through collaboration and participation we aim to engage Tibetans in the process of filmmaking and create unique films that contribute to the quality and diversity of knowledge about Tibet.

स्वागत

यो खाम चलचित्र आयोजना तिब्बत भित्रबाट समकालीन कुराहरू र अनुभव व्यक्त गर्न सँगै काम अमेरिकी र तिब्बती फिल्मकारहरुलाई को एक संस्था हो।

सहयोग र सहभागिता मार्फत हामी फिलिम को प्रक्रिया मा तिब्बतीहरूलाई संलग्न र तिब्बत बारेमा ज्ञान गुणस्तर र विविधता को लागि योगदान अद्वितीय छ कि चलचित्रहरु बनाउन को उद्देश्य।खोजबीन जारी...

欢迎

康巴電影項目是協同工作,傳達當代問題和經驗,從西藏境內的美國和西藏電影製片人協會。

通過協作和參與,我們的目標是從事藏人在電影製作過程中,創造有助於認識西藏的質量和多樣性獨特的電影。继续探索...

 
News for SUMMER PASTURE